Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου, 2021
Αρχική ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 1/2021: Αναρτήθηκαν οι πίνακες για τις προσλήψεις των 100 εργαζομένων...

Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 1/2021: Αναρτήθηκαν οι πίνακες για τις προσλήψεις των 100 εργαζομένων ΔΕ

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, οι πίνακες απορριπτέων και οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων, για την κατηγορία ΔΕ στο πλαίσιο της προκήρυξης 1/2021.

Ο ΔΕΔΔΗΕ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στην προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 1/2021, για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας 100 θέσεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ), αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, οι πίνακες απορριπτέων και οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων, για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), για κάθε κωδικό θέσης αυτής.

Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης μόνο για λόγους νομιμότητας. Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων αρχίζει την Παρασκευή 15/10/2021 και λήγει τη Δευτέρα 25/10/2021. Η άσκηση της έντασης γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. www.deddie.gr, επιλέγοντας τη διαδρομή, «Προσλήψεις Προσωπικού με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου» – Προκήρυξη 1/2021 – Υποβολή Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης – Σύνδεση μέσω ΓΓΠΣ – Ενστάσεις.

Το εμπρόθεσμο της κατάθεσης της ένστασης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στον ΔΕΔΔΗΕ. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη, ένσταση κατά της βαθμολογίας της συνέντευξης δεν επιτρέπεται, όπως σημειώνει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Πηγή: https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/theseis-ergasias