Διαθέσιμη η νέα ψηφιακή πύλη «myAADE»

Νέες υπηρεσίες είναι πλέον διαθέσιμες για επαγγελματίες και επιχειρήσεις μέσω της νέας ψηφιακής πύλης «myAADE». Δεν θα απαιτείται πλέον η επίσκεψη στην οικεία Εφορία, καθώς με λίγα κλικ από τον υπολογιστή θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, έτσι ώστε να μεταβάλλουν στοιχεία του φορολογικού προφίλ τους όπως:

  • την ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας της άσκησης της δραστηριότητας της επιχείρησης
  • τις δραστηριότητες
  • το καθεστώς ΦΠΑ, στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης
  • την κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων σύμφωνα με τα ΕΛΠ
  • την εγγραφή στο Επιμελητήριο
  • τις εγκαταστάσεις εσωτερικού και εξωτερικού
  • την επιλογή φορολόγησης των Ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως Πωλήσεων Αγαθών και Παροχών Τηλεπικοινωνιακών, Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη, στο κράτος μέλος προορισμού.