Συνεχίζονται οι δράσεις καθαριότητας και ευπρεπισμού των δημοτικών κοιμητηρίων

Συνεχίζονται οι εργασίες καθαριότητας και ευπρεπισμού των κοιμητηρίων που βρίσκονται στην επικράτεια του Δήμου Ηρακλείου. Πρόκειται για μια δράση την οποία συντονίζει η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου, σε συνεργασία με τα τμήματα δημοτικών κοιμητηρίων και πρασίνου και περιλαμβάνει  εργασίες πρασίνου , καθαρισμού με εργάτες και πλυστικά μηχανήματα, και βαψίματος σε κάποια κεντρικά σημεία.

Την Παρασκευή 16 Απριλίου, οι Αντιδήμαρχοι Μαρία Καναβάκη και Κώστας Βαρδαβάς επισκέφθηκαν τα κοιμητήρια του Αγίου Μύρωνα και των Βουτών και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους προέδρους των δυο κοινοτήτων, οι οποίοι τους εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για την συγκεκριμένη πρωτοβουλία που λαμβάνει χώρα για πρώτη φορά και για την πολύ καλή δουλειά που ήδη έχει γίνει στα κοιμητήρια.

Ο Δήμος Ηρακλείου διαθέτει συνολικά 37 κοιμητήρια και ο στόχος είναι η σημαντική αυτή παρέμβαση να έχει ολοκληρωθεί πριν το Πάσχα.