Προειδοποίηση από τους δήμους: Φυλάκιση & πρόστιμο για όσους δεν καθαρίζουν οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους

Την υποχρέωση καθαρισμού των οικοπέδων τους υπενθυμίζουν οι δήμοι στους δημότες τους