Οι πατέρες στη Γιούτα θα πληρώνουν τα μισά έξοδα εγκυμοσύνης και τοκετού

Ο νόμος που υπερψηφίστηκε είναι φυσικά θετικός αν και ελλιπής. Οι προθέσεις όμως μάλλον δεν είναι και τόσο αθώες.