Εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνει η Επιτροπή Εξωστρέφειας, Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων της Ιατρικής Σχολής του ΠΚ

H Ιατρική Σχολή διοργανώνει κύκλο Διαδικτυακών Σεμιναρίων (webinars) για ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών θεμάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που άπτονται της επικαιρότητας.

Την ευθύνη για τη διεξαγωγή και την οργάνωση αυτών έχει η Επιτροπή Εξωστρέφειας, Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων της Ιατρικής Σχολής.

Ο τίτλος των Σεμιναρίων είναι «Τι νεότερο: πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία».

Στόχος των σεμιναρίων είναι η ενημέρωση και η ανταλλαγή τεκμηριωμένων απόψεων καθώς και η αλληλεπίδραση μεταξύ επιστημόνων του κάθε γνωστικού πεδίου.

Τα webinars θα φιλοξενούν προσωπικότητες από τον Ιατρικό χώρο, υπό τον συντονισμό μελών Δ.Ε.Π της Ιατρικής Σχολής του Π. Κ.

Τα θέματα που καλύπτουν τα σεμινάρια είναι τα ακόλουθα:

  • Καρδιαγγειακά και μεταβολικά νοσήματα.
  • Περιβάλλον, κύηση και υγεία του παιδιού.
  • Νευρολογικά νοσήματα- Τι νεότερο;
  • Νεότερη εργαστηριακή μεθοδολογία: από τη διάγνωση στη κλινική
    πράξη.
  • Καρκίνος θυρεοειδούς.

Τα σεμινάρια απευθύνονται κατά προτεραιότητα στην ευρύτερη ιατρική κοινότητα και στους φοιτητές μας.

Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής
Καθηγητής Γεώργιος Εμμ. Κοχιαδάκης