2 θέσεις του Υπουργείου Τουρισμού στου Κοκκίνη το Χάνι

Οι απόφοιτοι περισσότερων από 100 τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ μπορούν να διεκδικήσουν τις 2 θέσεις που προκήρυξε το Υπουργείο Τουρισμού για την Κρήτη.
Πρόκειται συγκεκριμένα για: – Μια θέση ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού – Μια θέση ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Οι θέσεις προσφέρονται στο Τμήμα Μετεκπαίδευσης του ΙΕΚ Ηρακλείου, που λειτουργεί στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι.
Λεπτομέρειες εδώ.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%925%CE%A6465%CE%A7%CE%98%CE%9F-%CE%95%CE%9E%CE%97?inline=true