Μαλεβίζι: Ξεκίνησε η ανάπλαση στην πλατεία Ροδιάς

Εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος του έργου «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και ανάπλαση πλατείας Ροδιάς», ξεκινώντας τις απαιτούμενες εργασίες για την υλοποίησή του. Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό 950.000,00€, από τα οποία 357.800,00€ προέρχονται από επιχορήγηση του προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ και το υπόλοιπο ποσό των 592.000,00€ προϋπολογίστηκε από τα ίδια έσοδα του Δήμου Μαλεβιζίου.

Στο πλαίσιο έναρξης των εργασιών του έργου βρέθηκαν στη Ροδιά ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Γιώργος Πετούσης, ο Αντιδήμαρχος Γρηγόρης Φασουλάκης, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Ρεράκης και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Ροδιάς Γιάννης Στρατάκης.

Σήμερα στο χώρο υπάρχει μια διαμόρφωση πλατείας η οποία θα καθαιρεθεί προκειμένου να κατασκευαστεί η αίθουσα και στη συνέχεια, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου, θα προχωρήσει η κατασκευή της πλατείας, καθώς και η διαμόρφωση του χώρου απέναντι από αυτή.

Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων θα κατασκευαστεί στο χώρο που βρίσκεται σήμερα η πλατεία της Ροδιάς. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, καθώς και εργασίες πρασίνου, σύμφωνα με ειδικό σχέδιο φύτευσης. Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου είναι 18 μήνες.