Τροχαία, Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ ενώνουν τις δυνάμεις τους και ενημερώνουν μαθητές σε θέματα οδικής συμπεριφοράς.

Η Τροχαία, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, ενημέρωσαν τους μαθητές του
Δημοτικού Σχολείου Καλεσσών σήμερα στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής
Στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής της Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου
Ηρακλείου βρέθηκαν σήμερα 64 μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Καλεσσών
όπου ενημερώθηκαν από το προσωπικό της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και
του ΕΚΑΒ σε θέματα ορθής κυκλοφοριακής συμπεριφοράς, ασφάλειας και
υγιεινής, κανόνες που οφείλουμε να γνωρίζουμε και να τηρούμε κατά τις
μετακινήσεις μας.
Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής εκδρομής οι μαθητές ενημερώθηκαν για τα
καθήκοντα, τη λειτουργία και το ρόλο των υπηρεσιών στην καθημερινότητα
μας, αλλά και για τις ενέργειες που γίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες
σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.
Οι μαθητές εξοικειώθηκαν επίσης με τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας,
της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ μαθαίνοντας τα διαθέσιμα όργανα και μέσα
κάθε οχήματος καθώς και για τους χώρους αυτών.