«Δημόσια Διαβούλευση για το Πρακτικό 1/2021 της Επιτροπής Κυκλοφορίας»

Συνεδρίασε χθες, Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00, μέσω τηλεδίασκεψης, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου. Θέμα της συνεδρίασης ήταν η «Δημόσια Διαβούλευση για το Πρακτικό 1/2021 της Επιτροπής Κυκλοφορίας». Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών το πρακτικό 1/2021 της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου, με θέματα σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη του Ηρακλείου.

Ακολούθησε σχετική συζήτηση μεταξύ  των μελών της επιτροπής και ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το θέμα θα τεθεί σε διαβούλευση για 15 ημέρες, προκειμένου  να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και αρμόδιοι φορείς  και στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η πρόταση του Προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή από τα μέλη της Επιτροπής έτσι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφασίζει ομόφωνα και θέτει σε δημόσια διαβούλευση για δεκαπέντε (15) ημέρες στους ενδιαφερόμενους πολίτες τα θέματα:

 

 • Διαμόρφωση  χώρου φορτοεκφόρτωσης για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων  επί της οδού Μίνωος.
 • Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης για την Εισαγγελία επί της οδού Ζωγράφου.
 • Ενίσχυση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στο οδικό δίκτυο για αποκατάσταση προβλημάτων οδικής ασφάλειας. Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-2 (υποχρεωτική διακοπή πορείας) στη συμβολή διαφόρων οδών στο Ηράκλειο Κρήτης.
 • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή Ανάληψη – Κέντρο Ηρακλείου. Δημιουργία διαβάσεων πεζών για τη διευκόλυνση της κίνησης πεζών στη Λ. Δημοκρατίας, Χ. Τρικούπη και Χρυσοστόμου.
 • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ενίσχυση της πεζή προσβασιμότητας και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο βόρειο τμήμα της Λ. Παπαναστασίου, από τη συμβολή με τη Λ. Κνωσσού έως το ΒΟΑΚ.
 • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους οικισμούς Βούτες, Σταυράκια, Δαφνές, Βενεράτο, Κυπαρίσσι και Σκαλάνι του Δ. Ηρακλείου για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Ενίσχυση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στο οδικό δίκτυο.
 • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και των συνθηκών κυκλοφορίας ευάλωτων χρηστών γύρω από τα σχολεία 20ο και 56ο Δημοτικό Σχολείο και 51ο Νηπιαγωγείο στην περιοχή Άγιος Ιωάννης.
 • Ενίσχυση ασφάλειας μετακινούμενων και δημιουργία διαβάσεων πεζών για τη διευκόλυνση της κίνησης πεζών και ευάλωτων χρηστών στην οδό Λυκείου.
 • Διαμόρφωση χώρου φορτοεκφόρτωσης για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων  επί της οδού Καπετάν Μανώλη Μπαντουβά.
 • Διόρθωση ζητημάτων προβληματικής διέλευσης περιοίκων πέριξ της Τίτου Γεωργιάδη, περιοχή Ανάληψη Ηρακλείου.
 • Άρση της απαγόρευσης οχημάτων άνω  των 5τ, στο τμήμα της οδού Αναγεννήσεως από τη συμβολή με την οδό Μαυσώλου έως την οδό Ηροδότου.
 • Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της οδού Ξανθουδίδου.
 • Τοποθέτηση πληροφοριακής σήμανσης για τη λειτουργία του σταθμού αυτοκινήτων «Χανιόπορτα» επί της οδού Αρχ. Μακαρίου.
 • Τροποποίηση Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου στο ύψος της οδού Ν. Κοκαράκη – αντιδρόμηση της οδού Ν. Κοκαράκη.
 • Απαγόρευση στάσης- στάθμευσης επί της οδού Άλμπερτ για βελτίωση προσπελασιμότητας στο κέντρο του Ηρακλείου.
 • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Βασιλειές για ασφαλή συνύπαρξη πεζών και οχημάτων.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής,  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηρακλείου θα συζητήσει το θέμα και τις τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις που θα κατατεθούν και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.