Πρόσκληση ενδιαφέροντος Ροταριανού Ομίλου Χανίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προς: Προέδρους των Ροταριανών ομίλων της 2470 & 2480 Περιφερείας του Δ.Ρ.

Αγαπητοί ροταριανοί συναδέλφοι και συναδέλφισες

Ο όμιλος μας διοργανώνει την 15/04/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 πολυομιλική τηλεδιάσκεψη με ομιλιτήν τον κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΔΙΓΑΛΑΚΗ   εξέχουσα προσωπικότητα της πολιτικής ζωής του τόπου μας-Βουλευτής Χανίων-Τέως Υφυπουργός Παιδείας-Τέως Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης και Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής με θέμα

«Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ»

Σας παρακαλούμε λοιπόν εάν επιθυμείτε και θα είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς να είστε συνδιοργατές σε αυτή μας την εκδήλωση να μας το δηλώσετε το γρηγορότερο δυνατόν και μέχρι την 19/02/2021 ημέρα Παρασκευή, προκειμένου να στείλουμε τις σχετικές προσκλήσεις εγκαίρως διά να αποφύγουμε τυχών προγραμματισμό εκδηλώσεων από άλλους ροτ. Ομίλους την αυτή ημερομηνία.

Μετά των φιλικοτέρων μας ροταριανών αισθημάτων

Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν.Γραμματεύς                               Ο Ηλεκ. Γραμματεύς
Εμμανουήλ Δελάκης            Δημήτρης Κουτρώνας                      Μελέτιος Ουρουτζόγλου
edelakis@otenet.gr        dimitris.koutronas@gmail.com                        takisoy@yahoo.gr

Κοινοποίησις και με την θερμή παράκληση όπως μας δηλώσετε την συμμετοχή σας

  • Director Ζώνης 21 του Δ.Ρ. και μέλος του Δ.Σ. αυτού ροτ.Κατερίνα Κοτσαλή
  • Δοικητάς της 2470 & 2480 Περ. Δ.Ρ. Γεώργιο Μαύρο & Γεώργιο Χριστοφορίδη
  • Πρό Διοικητάς
  • Βοηθούς διοικητάς
  • Πρώην Βοηθούς Διοικητάς