Ανακοίνωση – υπενθύμιση για την απαλλαγή  από τα δημοτικά τέλη

Ο Δήμος Ηρακλείου έχει πάρει απόφαση για απαλλαγή από δημοτικά τέλη των επιχειρήσεων που ανέστειλαν την λειτουργία τους λόγω Covid-19 για το 2020.

Υπενθυμίζουμε στους ενδιαφερόμενους ότι πρέπει να κάνουν σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ  με τους κωδικούς του taxisnet.

https://dt.govapp.gr/