Απάντηση Δημοτικής Αρχής στην ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης “Ενεργοί Πολίτες”:

H ΔΕΠΑΝΑΛ είναι μια εταιρεία του Δήμου Ηρακλείου που έχει πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία και χρειάζεται οικονομική στήριξη.

Η Δημοτική Αρχή συνέταξε μια στοιχειοθετημένη πρόταση, η οποία συνοδευόταν από την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, για το ύψος αυτής της ενίσχυσης.

Ορισμένες παρατάξεις της αντιπολίτευσης υπερψήφισαν μια άλλη πρόταση, για μικρότερη οικονομικά ενίσχυση,  η οποία δεν συνοδευόταν από την ανάλογη εισήγηση των υπηρεσιών, ως θα όφειλε βάση του νόμου, κατά την εκτίμηση της Δημοτικής Αρχής.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο, πέρασε με πλειοψηφία, η δεύτερη πρόταση.

Η Δημοτική  Αρχή και η ΔΕΠΑΝΑΛ, με αίσθημα ευθύνης, πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των εργαζομένων στην εταιρεία, προσέφυγαν στην επιτροπή του άρθρου 152, όπως είχαν κάθε δικαίωμα, εναντίον της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία με την σειρά της είχε επικυρώσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με αυτόν τον τρόπο θα κριθεί η νομιμότητα της συγκεκριμένης απόφασης. Και ασφαλώς η Δημοτική Αρχή θα σεβαστεί την κρίση της επιτροπής.

Φανταζόμαστε ότι τούτο αποτελεί επιθυμία όλων των δημοτικών παρατάξεων: οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι σύννομες.

Όλα τα άλλα, περί «αντιδημοκρατικών ενεργειών» κλπ. δεν χρήζουν καν σχολιασμού.