Ενημέρωση για τις εξετάσεις υποψηφίων α) Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής & β) Φυσικού Νοσοκομείου  εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών μηνός Δεκεμβρίου 2020

Ενημέρωση για τις εξετάσεις υποψηφίων α) Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής & β) Φυσικού Νοσοκομείου  εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών μηνός Δεκεμβρίου 2020

Από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται ότι η αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή ενημέρωσε για τη μη δυνατότητα χορήγησης  του Αμφιθεάτρου της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, αλλά και λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας,  αποφασίστηκε η ΑΝΑΒΟΛΗ των εξετάσεων  περιόδου Δεκεμβρίου 2020 υποψηφίων για την απόκτηση βεβαίωσης άσκησης Φυσικού Νοσοκομείου- Ακτινοφυσικού Ιατρικής και Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών, που είχαν προγραμματιστεί για τις 25/01/2021 και 26/01/2021 αντίστοιχα.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω οι υποψήφιοι δύνανται να καταθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Με σχετική Υπουργική Απόφαση θα οριστούν  εκ νέου οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των σχετικών εξετάσεων.