ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη δίνει μόνιμο διορισμό στο Δημόσιο

Νέα προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ «δίνει» μόνιμο διορισμό στο Δημόσιο.

Πρόκειται για το διαγωνισμό που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη  5E/2020 και αφορά την πρόσληψη 12 υπαλλήλων σε δύο φορείς.

Οι φορείς που θα ενισχυθούν είναι:

 • το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (ΕΚΑΠΤΥ)
 • η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον ηλεκτρονικό κόμβο του ΑΣΕΠ μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00.

Σημειώστε παρακάτω βασικά στοιχεία που αφορούν την προκήρυξη:

Γνωστικό Αντικείμενο/Εξειδίκευση/Κλάδος

 • Διαχείριση ποιότητας
 • Αξιολόγηση, πιστοποίηση και διοικητική υποστήριξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας
 • Εσωτερική κλινική αξιολόγηση
 • Αξιολόγηση τεχνικών φακέλων ιατροτεχνολογικών προϊόντων
 • Διοίκηση επιχειρήσεων
 • Εθνικοί Λογαριασμοί
 • Στατιστικές πληθυσμού και ανάλυση δεδομένων
 • Στατιστική μεθοδολογία
 • Πληροφορική

Ο νέος διαγωνισμός περιλαμβάνει πρόσθετα προσόντα καθώς και συνεκτιμώμενα.

 

Πηγή: https://workenter.gr/