2ο Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΑΘΛΗΤΩΝ”