Ενημερωτική ημερίδα από την Περιφέρεια Κρήτης για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “SHERPA- Shared knowledge for Energy Renovation in Buildings by Public Administrations”

Η Περιφέρεια Κρήτης οργανώνει ανοιχτή ημερίδα ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού έργου “SHERPA- Shared knowledge for Energy Renovation in Buildings by Public Administrations” του Προγράμματος INTERREG Mediterranean 2014-2020, την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 στο Ξενοδοχείο ATLANTIS στο Ηράκλειο.

Αντικείμενο της Ημερίδας είναι η ενημέρωση για τους στόχους και τις δράσεις του έργου SHERPA, καθώς και η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών σχετικά με τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημοσίων κτιρίων.

Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης και των δημόσιων φορέων της Κρήτης που εμπλέκονται στη διαμόρφωση στρατηγικών και σχεδίων δράσης ενεργειακής αποδοτικότητας, στον προγραμματισμό και την υλοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε κτίρια του δημόσιου τομέα (ενεργειακοί υπεύθυνοι, τεχνικές υπηρεσίες, οικονομικές υπηρεσίες κλπ.) σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

H ημερίδα υλοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), εταίρο του έργου SHERPA και επικεφαλής εταίρο του έργου IMPULSE.

Εγγραφή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής μέχρι τις 20/11/2017 στο σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/wnIcWYDJQFVYqAVf2
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο SHERPA, στην ιστοσελίδα του έργου: https://sherpa.interreg-med.eu/

Το πρόγραμμα της ημερίδας

progra 2