Νιάου!!!!

Είναι άξιο απορίας τι μπορεί να συναντήσει κανείς στο διάβα του!

Σε τοίχο πίσω απο την λόντζια!