ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΡΕΧΟΥΝ!

ΣΥΜΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ:

 

Είναι η τρίτη μέρα σήμερα που στο παρτέρι, δίπλα στο άγαλμα του Βενιζέλου, έχει σπάει το λάστιχο του ποτίσματος και τα νερά τρέχουν ασταμάτητα.. Όλα έχουν πρασινίσει από το πολύ νερό, το οποίο διαβρώνει συνεχώς τόσο το παρτέρι, όσο και το πρανές από την πίσω μεριά… Κανένα ενδιαφέρον από οποιονδήποτε!!