«Σημαντικές οι ζημιές στις καλλιέργειες, … αλλά απροσδιόριστα το ύψος και η καταβολή των αποζημιώσεων»

Στην κοινοβουλευτική παρέμβαση του Γραμματέα ΠΕ ΝΔ – Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λ. Αυγενάκη για τις εκτιμήσεις των ζημιών από καύσωνα σε καλλιέργειες (κυρίως αμπέλια και κηπευτικά) της Π.Ε. Ηρακλείου και τις αποζημιώσεις, απαντά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ε. Αποστόλου.

 

Στην ερώτησή του (6882/04-07-17) ο κ. Λ. Αυγενάκης είχε επισημάνει ότι «… ο πρόσφατος καύσωνας, … έπληξε και αρκετές αμπελοκαλλιέργειες στο Ν. Ηρακλείου, επιφέροντας σημαντικές ζημιές στην παραγωγή, τόσο των επιτραπέζιων σταφυλιών, όσο και των σταφυλιών στα σταφιδάμπελα και τα κρασάμπελα. Οι μικρές και μεγάλες ζημιές στην παραγωγή αμπελώνων έρχονται να προστεθούν στα ήδη τεράστια προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν οι ‘Έλληνες αγρότες – και οι αμπελοκαλλιεργητές συγκεκριμένα – λόγω της εξαιρετικά υψηλής φορολόγησης των εισοδημάτων τους, της δραματικής αύξησης προκαταβολών και ασφαλιστικών εισφορών, της σημαντικής καθυστέρησης στην επιστροφή οφειλομένων ποσών από το Δημόσιο, καθώς και της περικοπής των αγροτικών συντάξεων».

Με την κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο κ. Αυγενάκης είχε θέσει τα ακόλουθα ερωτήματα: «1. Ποια είναι η έκταση των ζημιών λόγω καύσωνα ανά κατηγορία αμπελοκαλλιέργειας στο Ν. Ηρακλείου;

  1. Πότε αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρώτες εκτιμήσεις των ζημιών από τους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α.;
  2. Ποιο είναι το εκτιμώμενο ύψος/ποσό των αποζημιώσεων ανά κατηγορία αμπελοκαλλιέργειας;».

 

Στην απάντησή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ε. Αποστόλου επισημαίνει ότι «…το έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων είναι σε εξέλιξη. … Σημειώνεται ότι, από τις επισημάνσεις που διενεργήθηκαν από τις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ, σε αμπελοκαλλιέργειες της ΠΕ Ηρακλείου από τον πρόσφατο καύσωνα διαπιστώθηκαν ότι τόσο στα επιτραπέζια σταφύλια όσο και στα σταφιδάμπελα και τα οινάμπελα οι ζημιές είναι σημαντικές. Η διαμόρφωση του ποσοστού ζημιάς θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της εκτιμητικής διαδικασίας. … Στο ποσοστό της ζημιάς περιλαμβάνεται εκτός από την απώλεια της παραγωγής (ποσοτική ζημιά) και η ζημιά που προέρχεται από την ποιοτική υποβάθμισή της, …».

Παράλληλα, ο κ. Υπουργός αναφέρει ότι «… επιδίωξη του ΕΛΓΑ είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοπιστία των εκτιμήσεων, σε συνδυασμό με την έγκαιρη διενέργειά τους …. Επισημαίνεται τέλος ότι το ύψος των αποζημιώσεων που θα καταβάλει ο ΕΛΓΑ για τις προαναφερόμενες ζημιές θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των δηλώσεων που θα υποβληθούν, από το εάν οι παραγωγοί έχουν ασφαλίσει τις καλλιέργειες τους και είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, καθώς και από το ποσοστό ζημιάς που θα διαμορφωθεί τελικά. Επομένως, δεν μπορεί να προσδιοριστεί εξαρχής το ύψος των αποζημιώσεων για τις παραπάνω ζημιές, εάν δεν ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες…».

Όμως, σχεδόν ένα μήνα μετά, κι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών, ενώ ερωτηματικά προκαλεί η επισήμανση ότι το ύψος των αποζημιώσεων θα εξαρτηθεί και από τον αριθμό των δηλώσεων. Οι ζημιές στις αμπελοκαλλιέργειες είναι σημαντικές, αλλά παραμένουν απροσδιόριστα η ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκτίμησης των ζημιών,καθώς και το ύψος των αποζημιώσεων.

 

Επισυνάπτεται η απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

http://www.parliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/10151433.pdf