Άλλο πάλι και τούτο!

Με απόφαση η οποία τέθηκε  σε ισχύ από την Παρασκευή 21 Ιουλίου, οι φορολογούμενοι,
 οι οποίοι συναλλάσσονται στα γκισέ των Τραπεζών, θα επιβαρύνονται με επιπλέον έξοδα λόγω... επιπλέον απασχόλησης των υπαλλήλων.  
Τα έξοδα αυτά, σημειωτέον, μέχρι πρότινος επιβάρυναν το Δημόσιο! Το ακριβές ποσό της επιβάρυνσης θα καθορίζεται από τις τράπεζες, στο πλαίσιο της τιμολογιακής πολιτικής τους. 
Πολύ απλά,
 καθίσταται σαφές ότι οι φορολογούμενοι επιβαρύνονται όχι μόνο με τον αυξημένο φόρο εισοδήματος λόγο μείωσης του αφορολόγητου 2016,
 αλλά και με τα έξοδα της απαιτούμενης συναλλαγής τους.