Ευχαριστήριο

Η κα Μαρία Μαράκη ευχαριστεί τη δικηγόρο Μαρία Ψυλάκη για τη θετική έκβαση της δικαστικής της υπόθεσης.