«Νέοι αμπελώνες και Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)»

Παρέμβαση του Γραμματέα ΠΕ ΝΔ Λ. Αυγενάκη

Στο πάγιο το αίτημα των αγροτών να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και οι νέες φυτεύσεις αμπελώνων αναφέρεται ο Γραμματέας ΠΕ της ΝΔ – Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης, με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελο Αποστόλου.

Στην Ερώτηση επισημαίνεται ότι: «Το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων αφορά αποκλειστικά οινάμπελα και προβλέπει ενίσχυση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων αμπελώνων ή την δημιουργία νέων (εφόσον υπάρχουν δικαιώματα φύτευσης) με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού, της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον, της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και της διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Η Ερώτηση συνεχίζει λέγοντας ότι «Οι δράσεις που καλύπτει το πρόγραμμα είναι η ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων με επαναφύτευση ή επανεμβολιασμό και η βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης τους (υποστύλωση), εφόσον συνδέονται με τους στόχους του προγράμματος. Δεν καλύπτεται η  ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής δηλαδή η αναφύτευση μη παραγωγικών αμπελώνω»ν.

Καταλήγοντας, η παρέμβαση επισημαίνει ότι είναι «πάγιο το αίτημα των αγροτών να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και οι νέες φυτεύσεις αμπελώνων.»

Με την κοινοβουλευτική παρέμβαση, τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα:

«1.Προτίθεται η Κυβέρνηση να εντάξει νέες φυτεύσεις αμπελώνων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020;

  1. Αν ναι, σε πόσο χρονικό διάστημα θα σταλεί το σχετικό αίτημα της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση;».