Τη Κυριακή 2 Απριλίου ο 23ος αγώνας δρόμου στη Μονή Κουδουμά