Γαστρονομικός Τουρισμός και Διεθνής Γαστρονομία

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 10/2/2017 – Έναρξη Μαθημάτων: 20/2/2017

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γαστρονομικός Τουρισμός και Διεθνής Γαστρονομία» εστιάζει σε έναν σημαντικά αναπτυσσόμενο κλάδο στη διεθνή φιλοξενία, καθώς οι τουρίστες αναζητούν ολοένα και περισσότερο αυθεντικές εμπειρίες. Ο συγκεκριμένος κλάδος έχει την ιδιαιτερότητα να απευθύνεται σε μια ευρεία γκάμα καταναλωτών-τουριστών, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον κάθε τύπου μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, προσφέρει τη δυνατότητα οι τουρίστες να επισκέπτονται τον ίδιο προορισμό για περισσότερες από μία φορές. Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής της κοινότητας είναι μόνο ορισμένες από τις θετικές επιδράσεις της ανάπτυξης του γαστρονομικού τουρισμού. Σκοπός του προγράμματος είναι η μελέτη του εν λόγω φαινομένου και των προοπτικών που παρέχει για ανάπτυξη του εγχώριου τουρισμού μέσα από την αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας σε ένα καθαρά πρακτικό πλαίσιο.

Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Πολύτεκνους (20%), ΑΜΕΑ (20%), κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), κ.α.

Περισσότερες πληροφορίες στο : https://elearn.elke.uoa.gr