Χρειαζόμαστε περισσότερο κοινωνικό κράτος

Αναμφισβήτητα, βρισκόμαστε σε μια εποχή παρατεταμένης αβεβαιότητας, διανύοντας τον έβδομο χρόνο μιας πρωτόγνωρης κρίσης για την ελληνική κοινωνία και οικονομία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Γράφει η Παναγιώτα Καλαποθαράκου*

Το 2017 προβλέπεται να είναι μία ακόμα δύσκολη χρονιά, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για την αγορά. Tο επίπεδο διαβίωσης των νοικοκυριών συνεχώς υποχωρεί και ήδη ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας ζει κάτω από το όριο της φτώχειας ή απειλείται πλέον άμεσα από αυτή. Η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών έχει δεχτεί ένα μεγάλο πλήγμα.

Ομως, οι καταναλωτές δεν πλήττονται μόνο λόγω της μείωσης ή της απώλειας των εισοδημάτων τους. Αντί η κρίση να οδηγήσει σε πολιτικές που θα εξισορροπούσαν ή έστω θα άμβλυναν τις συνέπειές της, στην πραγματικότητα βιώνουμε μια υποχώρηση της προστασίας τους σε όλα τα επίπεδα.

Σήμερα, συνεπώς, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να βρούμε τρόπους για να δώσουμε στην αγορά και στους καταναλωτές αυτοπεποίθηση, εμπιστοσύνη και κοινωνική δικαιοσύνη.

Χρειαζόμαστε περισσότερο κοινωνικό κράτος, ενίσχυση των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, προστασία της κύριας κατοικίας, δίκαιη φορολόγηση και εφαρμογή της νομοθεσίας.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ έχει την πεποίθηση ότι πρέπει να επιτευχθούν ανατροπές και μεταρρυθμίσεις που θα εγγυώνται νέες προοπτικές, νέες δυνατότητες και νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για όλους μας.

Είναι, συνεπώς, επιβεβλημένο να ληφθούν μέτρα από την κυβέρνηση που να διασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση στα ελληνικά νοικοκυριά, αλλά και να ενισχύουν τους τομείς της οικονομίας που είναι βασικοί για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, και ειδικότερα, μέτρα θεσμικά και λειτουργικά για την:

– ενίσχυση των ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών,
– εξυγίανση της αγοράς, με την εύρυθμη και σωστή λειτουργία του ανταγωνισμού,
– αποτελεσματική – ορθολογική λειτουργία του κράτους,
– επιβολή εφαρμογής της νομοθεσίας,
– μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα διατροφής,
– διαφάνεια και εντιμότητα στην κοστολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών,
– υποχρέωση των εταιριών για ανάπτυξη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
– δίκαιη φορολόγηση,

– προστασία της κύριας κατοικίας και προσαρμογή των δανείων στις πραγματικές δυνατότητες των δανειοληπτών,
– ενίσχυση των Ενώσεων Καταναλωτών για την ανάπτυξη ισχυρού Κινήματος Καταναλωτών.

Τέλος, απαιτείται ανάπτυξη της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης, αλλά και στροφή στην πραγματική οικονομία, με σεβασμό στο περιβάλλον και απώτερο στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου εισοδήματός μας, τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας, αλλά και κυρίως την ομαλή έξοδό μας από το αδιέξοδο που μας δημιούργησαν.

Ας ευχηθούμε ότι το 2017 θα είναι μια αφορμή αλλά και μια ευκαιρία για να αναθεωρήσουμε τον τρόπο της ζωής μας και της κατανάλωσή μας, για να κάνουμε μια νέα ελπιδοφόρα, αισιόδοξη και δημιουργική αρχή. Ισως κάτι να ωφεληθούμε αν διαχειριστούμε την παρούσα κρίση με σοβαρότητα και ευθύνη. Ας το εκμεταλλευτούμε για την ευημερία όλων μας.

*Η Παναγιώτα Καλαποθαράκου είναι  Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, γενική διευθύντρια της ΕΚΠΟΙΖΩ, μέλος του Δ.Σ. της ΠΟΜΕΚ «Η Παρέμβαση»

Από το ένθετο Οικονομία του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής