Έρχεται «Erasmus» για επιχειρηματίες

Tην δυνατότητα στους Έλληνες επιχειρηματίες να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να ξεκινήσουν ή να διευθύνουν με επιτυχία μία μικρή επιχείρηση τόσο στην χώρα μας όσο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, δίνει το πρόγραμμα «Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες».

Νέοι επιχειρηματίες συναντώνται και ανταλλάσσουν γνώσεις και επιχειρηματικές ιδέες με έναν έμπειρο επιχειρηματία, κοντά στον οποίο μένουν και συνεργάζονται για μία περίοδο 1-6 μηνών. Η διαμονή χρηματοδοτείται κατά ένας μέρος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα ως νέοι επιχειρηματίες, εάν: σχεδιάζετε να ξεκινήσετε μία επιχείρηση βάσει ενός βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου, έχετε ξεκινήσει τη δική σας επιχείρηση εντός της τελευταίας τριετίας και η (μελλοντική) εταιρεία ή δραστηριότητα μπορεί να υπάγεται σε οποιονδήποτε κλάδο, ενώ δεν υπάρχει όριο ηλικίας.

Οφέλη για νέους επιχειρηματίες

Ως νέος επιχειρηματίας, θα ωφεληθείτε από την επιτόπια εκπαίδευση σε μία μικρού ή μεσαίου μεγέθους επιχείρηση σε μια άλλη χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Αυτό θα διευκολύνει το επιτυχημένο ξεκίνημα της επιχείρησής σας ή θα ενισχύσει τη νέα επιχείρησή σας. Προσφέρεται η δυνατότητα παραμονής έως και έξι μήνες κοντά σε έναν έμπειρο επιχειρηματία σε μία άλλη συμμετέχουσα στο πρόγραμμα χώρα, ώστε να αποκτήσετε  γνώσεις από πρώτο χέρι σχετικά με την έναρξη μίας επιχείρησης σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως: μάρκετινγκ/ πωλήσεις, χρηματοοικονομική λογιστική, σχέσεις με τους πελάτες, οικονομική των επιχειρήσεων, κ.τ.λ. Επίσης, θα έχετε την ευκαιρία να βελτιώσετε το επιχειρηματικό σας σχέδιο.

Οφέλη

Ως νέος επιχειρηματίας, θα ωφεληθείτε από την επιτόπια εκπαίδευση σε μία μικρού ή μεσαίου μεγέθους επιχείρηση σε μια άλλη χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Αυτό θα διευκολύνει το επιτυχημένο ξεκίνημα της επιχείρησής σας ή θα ενισχύσει τη νέα επιχείρησή σας. Επίσης, μπορείτε να ωφεληθείτε από την πρόσβαση σε νέες αγορές, τη διεθνή συνεργασία και τις πιθανές δυνατότητες συνεργασίας με επιχειρηματικούς εταίρους στο εξωτερικό.

Ως επιχειρηματίας υποδοχής, μπορείτε να ωφεληθείτε από τις καινοτόμες ιδέες ενός νέου επιχειρηματία, για την επιχείρησή σας. Ο νέος επιχειρηματίας μπορεί να έχει εξειδικευμένα προσόντα ή γνώσεις σε έναν τομέα που δεν γνωρίζετε καλά και οι οποίες θα μπορούσαν, επίσης, να συμπληρώσουν τις δικές σας. Οι περισσότεροι επιχειρηματίες υποδοχής αποφάσισαν να φιλοξενήσουν και άλλους νέους επιχειρηματίες στη συνέχεια επειδή βρήκαν πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα τη συνεργασία αυτή.

Πρόκειται πραγματικά για μία συνεργασία με αμοιβαία οφέλη καθώς αμφότερες οι πλευρές μπορούν, επίσης, να ανακαλύψουν νέες ευρωπαϊκές αγορές ή επιχειρηματικούς εταίρους και διαφορετικούς τρόπους επιχειρηματικής δράσης.

Μακροπρόθεσμα, θα ωφεληθείτε από τις ευκαιρίες ευρείας δικτύωσης και ίσως αποφασίσετε να συνεχίσετε τη συνεργασία σας, πιθανόν ως εταίροι με μακρόχρονη συνεργασία (π.χ. κοινοπραξίες, δραστηριότητες υπεργολαβίας, σχέσεις εργολάβου – προμηθευτή κ.τ.λ.).
Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;

Νέοι επιχειρηματίες που σχεδιάζουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση ή την έχουν ξεκινήσει ήδη εντός της τελευταίας τριετίας. Έμπειροι επιχειρηματίες οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες ή διευθυντές μικρής ή μεσαίας επιχείρησης, που λειτουργεί περισσότερα από 3 χρόνια, σε μία από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες της ΕΕ.

Αίτηση

Είτε είστε νέοι είτε έμπειροι επιχειρηματίες, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή υποβάλλοντας αίτηση μέσω του ηλεκτρονικού εργαλείου εγγραφής στην διεύθυνση. Το εν λόγω τοπικό σημείο επαφής θα είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της αίτησής σας και για την αποδοχή αυτής, εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.

Συνδυασμός επιχειρηματιών

Μόλις η αίτησή σας γίνει δεκτή, θα αποκτήσετε πρόσβαση σε μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων με νέους επιχειρηματίες και επιχειρηματίες υποδοχής που επίσης συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Προκειμένου να βρείτε τον κατάλληλο εταίρο για την ανταλλαγή, μπορείτε να υποβάλετε έως πέντε προτάσεις από αυτή τη βάση δεδομένων. Το τοπικό σημείο επαφής σας έχει την ευθύνη να διευκολύνει την επαφή μεταξύ των επιχειρηματιών και θα σας βοηθήσει στην αναζήτηση εταίρου.

Δέσμευση και προετοιμασία

Οι συμμετέχοντες (δηλαδή ο νέος επιχειρηματίας, ο επιχειρηματίας υποδοχής και τα αρμόδια τοπικά σημεία επαφής τους) συντάσσουν τη «Δέσμευση στην Ποιότητα», ένα έγγραφο που αποτελείται από την περιγραφή της εργασίας/ της εκπαίδευσης, των καθηκόντων, των ευθυνών, των παραδοτέων, των οικονομικών όρων και των νομικών πτυχών της ανταλλαγής. Τα τοπικά σημεία επαφής διοργανώνουν, επίσης, δραστηριότητες όπως εκπαιδευτικά σεμινάρια για να προετοιμάσουν το νέο επιχειρηματία για την ανταλλαγή.

Στάδιο εφαρμογής

Εσείς θα ολοκληρώσετε την ανταλλαγή σε ένα ή περισσότερα χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις ανάγκες σας (βλ. πιο κάτω) και στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ένα έντυπο ανατροφοδότησης. Τα αρμόδια τοπικά σημεία επαφής θα παρακολουθούν την ποιότητα της δραστηριότητας και θα αξιολογούν τα αποτελέσματα.

Διάρκεια της διασυνοριακής συνεργασίας

Η παραμονή στο εξωτερικό μπορεί να κυμαίνεται από έναν έως έξι μήνες και πρέπει να ολοκληρωθεί εντός μίας περιόδου δώδεκα μηνών συνολικά. Μέσα σε αυτήν την περίοδο, η παραμονή μπορεί να διαιρεθεί σε μικρότερα χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον μία εβδομάδα το καθένα), τα οποία ο νέος επιχειρηματίας θα περνά στο εξωτερικό κοντά στον επιχειρηματία υποδοχής.

Επιδότηση για την παραμονή σας στο εξωτερικό

Η οικονομική ενίσχυση σε νέους επιχειρηματίες συμβάλλει στην κάλυψη του κόστους ταξιδιού και διαμονής κατά την επίσκεψή σας. Η επιδότηση καταβάλλεται από το τοπικό σημείο επαφής που επιλέγεται από το νέο επιχειρηματία (καταχωρείται στην ηλεκτρονική αίτηση). Ο νέος επιχειρηματίας και το τοπικό σημείο επαφής του/ της υπογράφουν μία σύμβαση η οποία προσδιορίζει το ύψος της χρηματοδότησης που παρέχεται κατά την παραμονή του/ της και πώς αυτή θα καταβληθεί στην πράξη (π.χ. μερική καταβολή στην αρχή της παραμονής, μηνιαίες καταβολές κ.τ.λ.). Η οικονομική υποστήριξη υπολογίζεται σε μηνιαία βάση και αντανακλά το γενικότερο κόστος ζωής στη χώρα παραμονής.

πηγή:insider.gr