Στο Ηράκλειο το 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο για τις ανθρωπιστικές Επιστήμες


Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει στην επιστημονική κοινότητα αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι προγραμματίζει την οργάνωση του 3ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή με κεντρικό θέμα:«Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Εκπαίδευση, Κοινωνία και Πολιτική Παιδεία» στο Ηράκλειο 5-7 Μαϊου 2017.
Το συνέδριο ανάμεσα στα άλλα διερευνά και αναδεικνύει το ζήτημα της πολιτικής και πολιτειακής παιδείας στην Ελλάδα σε συγκριτική προοπτική. Δεδομένου ότι στην εποχή μας οι προκλήσεις στις νόρμες και τις αξίες της δημοκρατικής πολιτικής συνύπαρξης είναι πολλαπλές και εντεινόμενες, η εστίαση στην πολιτική και την πολιτειακή παιδεία αποτελεί κρίσιμη επιστημονική, εκπαιδευτική αλλά και – με την αριστοτελική έννοια – πολιτική επιλογή. Η επικέντρωση στο ζήτημα αυτό καθίσταται περισσότερο επίκαιρη λόγω του ότι η πολιτική και πολιτειακή παιδεία συγκροτούν στην Ελλάδα ένα πεδίο πολύπαθο. Τα προβλήματα, τα κενά και οι ελλείψεις στην πολιτειακή παιδεία αφορούν τη δημοκρατική πολιτική κουλτούρα ενός πολιτικού συστήματος και μπορούν να αποτιμηθούν αφενός σε σχέση με τα κριτήρια και τους συγκριτικούς δείκτες (benchmarks) που τίθενται από τους θεσμούς διαχείρισης της τοπικής, εθνικής και υπερεθνικής εξουσίας (κυβερνήσεις, διεθνή φόρα, Ευρωπαϊκή Ένωση ) και αφετέρου με αναφορά στις μορφές, τα περιεχόμενα και την ποιότητα της πολιτικής συμμετοχής σε διαφορετικά πολιτικά συστήματα. Το συνέδριο θα αποτελέσει μείζονα αφορμή για διεξοδικότερες προσεγγίσεις τόσο στα επιμέρους ζητήματα του σχεδιασμού και της εφαρμογής προγραμμάτων πολιτειακής παιδείας (civic education) όσο και της αλληλεπίδρασης μεταξύ της γενικότερης πολιτικής παιδείας και της πολιτικής κουλτούρας, της στάσης και τοποθέτησης των πολιτών απέναντι στους πολιτικούς θεσμούς και διαδικασίες, τα πολιτικά αντικείμενα και – φυσικά – τις πολιτικές νόρμες και αξίες.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
 Ερευνητές
 Επιστήμονες
 Μελετητές
 Στελέχη της εκπαίδευσης
 Σχολικοί Σύμβουλοι
 Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων
 Προπτυχιακοί – Μεταπτυχιακοί φοιτητές
 Διδάκτορες
 Κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να συμβάλλει με ένα γόνιμο προβληματισμό σε σχέση με το κεντρικό θέμα και τις θεματικές του συνεδρίου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 Εισηγήσεις
 Θεματικά συμπόσια
 Αναρτημένες ανακοινώσεις POSTER (Συμμετοχή και από απόσταση)
 Εργαστήρια
Στα παραπάνω εντάσσονται επιστημονικές ανακοινώσεις, έρευνες, καλές πρακτικές, διδακτικά σενάρια, παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικού λογισμικού κ.ά. που σχετίζονται με το κεντρικό θέμα και τις θεματικές περιοχές του συνεδρίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 20 Οκτωβρίου 2016
Λήξη υποβολής περιλήψεων: 20 Δεκεμβρίου 2016
Ενημέρωση αποδοχής περιλήψεων και συμμετοχή στο συνέδριο: 15 Ιανουαρίου 2017

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο, τη διαμονή σας κ.λπ. θα βρίσκετε στην ιστοσελίδα του Ι.Α.Κ.Ε: iake.weebly.com