Στο σχήμα Κωνσταντακόπουλος το Hilton Αθηνών

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την πώληση της Ιονικής Ξενοδοχειακής. Η εταιρεία που διαχειρίζεται το Hilton της Αθήνας μεταβιβάζεται στο σχήμα της Οικογένειας Κωνσταντακόπουλου και της Dogus έναντι συνολικού τιμήματος 142 εκατ. ευρώ.

Την υπογραφή της συμφωνίας για την πώληση της συμμετοχής της στην Ιονική Ξενοδοχειακή, ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια του εμβληματικού ξενοδοχείου Hilton Athens, γνωστοποίησε η Alpha Bank που έχει και το πλειοψηφικό πακέτο της Ιονικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Alpha Bank, υπεγράφη η οριστική συμφωνία με τη Home Holdings S.A., εταιρεία των “Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε.” και “D-Marine Investments Holding B.V.” (Dogus), για την πώληση του πλειοψηφικού ποσοστού που κατέχει (περίπου 97,3%) στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας “Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε.”.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της αναχρηματοδοτήσης του υφιστάμενου δανεισμού της Ιονική Ξενοδοχειακή (67 εκατ. ευρώ), ανέρχεται σε ποσό 142 εκατ. ευρώ και υπόκειται σε συνήθη, για αντίστοιχες συναλλαγές, μηχανισμό αναπροσαρμογής κατά την ημέρα της ολοκληρώσεως της συναλλαγής. Η συναλλαγή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Τράπεζα και πλήρως ευθυγραμμισμένη με τους στόχους του Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση λήψεως της εγκρίσεως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και αναμένεται εντός του 2016.

Πηγή: http://www.skai.gr/news/finance/article/329057/to-hilton-athinon-pernaei-sto-ellinotourkiko-shima-konstadakopoulos-dogus/#ixzz4P025Ko4c
Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook