Υπεγράφη η σύμβαση από τον Δήμαρχο Μ. Φραγκάκη για την εγκατάσταση συστήματος μείωσης των απωλειών νερού στο αρδευτικό δίκτυο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

4

Ένα ακόμα έργο που στοχεύει στην αναβάθμιση των υποδομών άρδευσης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και στη μείωση των απωλειών αρδευτικού νερού μπαίνει στις «ράγες» της υλοποίησης μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από το Δήμαρχο Μανώλη Φραγκάκη και τον ανάδοχο του έργου που προέκυψε από διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό.

Ο λόγος για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος μείωσης απωλειών νερού και εκσυγχρονισμού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας», το οποίο χρηματοδοτείται με το ποσό των 2.049.534,00€ από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας  2014-2020 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Ε.Γ.Τ.Α.Α. και εθνικούς πόρους και στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται – μεταξύ άλλων – η προμήθεια και εγκατάσταση 18 τοπικών σταθμών που διαθέτουν σύγχρονο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και σύστημα τηλεελέγχου / τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών και την αποτελεσματική διαχείριση / λειτουργία του δικτύου άρδευσης του Δήμου.

Ακολουθήστε το Entospolis στο Facebook