Μια φωτογραφία 100.000 λέξεις!

Τα φυσικά φαινόμενα πλήττουν συνέχεια το Νησί της Κρήτης.

Η φωτογραφία είναι από την περιοχή του Λασιθίου και είναι πραγματικά εντυπωσιακό το μέγεθος της καταστροφής!