Διαμαρτυρία Συνδέσμου επισιτισμού κ διασκέδασης Ν.Ηρακλείου με φορείς.