ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ: Διάσπαση των εκπροσώπων του τουρισμού

Την έντονη έκπληξη και δυσαρέσκειά του εκφράζει ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης  για την απουσία ενημέρωσης και πρόσκλησης,  να συμμετάσχει στη   συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης, του Υπουργού Τουρισμού και φορέων του τουρισμού για την εξέλιξη της τουριστικής περιόδου και άλλα θέματα του τουρισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο.

Άραγε η  Περιφέρεια και το Υπουργείο Τουρισμού δεν θεωρούν ότι οι εκπρόσωποι των ιδιοκτήτων Τουριστικών λεωφορείων όλης της Κρήτης με έδρα μάλιστα το Ηράκλειο, θα έπρεπε να κληθούν στη συνάντηση για τα σοβαρά θέματα της εξαιρετικά δύσκολης φετινής τουριστικής περιόδου; ‘Άραγε θεωρούν ότι δεν θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη συζήτηση και στο διάλογο;

Τελικά αποδεικνύεται για ακόμα μία φορά ότι η επιλογή της διάσπασης των εκπροσώπων του τουρισμού είναι λανθασμένη κίνηση και δεν πρέπει να επαναληφθεί.

Εκ του ΔΣ