Προκήρυξη για προσλήψεις στο υπουργείο Άμυνας

Στο πλαίσιο της συγκρότησης του νεοσυσταθέντος Σχολείου Οικονομικής Επιθεώρησης (ΣΧΟΕ) του Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών των Ενόπλων Δυνάμεων, η Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του ΓΕΕΘΑ προκήρυξε την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού για την ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία» προς κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 έως και Μαρτίου 2022.

Η ωριαία αποζημίωση των προσληφθέντων ωρομισθίων καθηγητών, καθορίζεται από τις διατάξεις της εκάστοτε Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομίας, βάσει των προσόντων που απαιτεί η προκήρυξη και όχι βάσει των κατεχομένων από τους υποψηφίους.

Υποβολή Αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη  θα γίνεται με συστημένη επιστολή μέσω υπηρεσίας ταχυδρομείων (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: «Μεσογείων 227-231, Χολαργός ΤΚ 15561, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)/Διεύθυνση

Οικονομικής Επιθεώρησης (ΔΟΕ)» μέχρι 25 Αυγ 21 το αργότερο.

Μετά την 25 Αυγ 21, κανένα έγγραφο δεν θα γίνεται δεκτό πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 8δ της παρούσης.

Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται:

Στα τηλέφωνα 2106574025- 2106574267.

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (doe@hndgs.mil.gr )

Πηγή: https://www.dikaiologitika.gr/