Δήλωση:    Γ. Αγριμανάκη  –  Η. Λυγερού  μελών  της  Οικονομικής  επιτροπής  του  Δήμου  Ηρακλείου

 

Καταργώντας τη λαϊκή βούληση…

Η   διορισμένη  πλειοψηφία  της  οικονομικής  επιτροπής  του Δήμου  σε δύο συνεχόμενες  συνεδριάσεις  αποφάσισε  ότι  η  Δημοκρατία  είναι  περιττή  στην διακυβέρνηση του Δήμου. Με  συνοπτικές  και  ελεγχόμενης νομιμότητας  αποφάσεις  δημιούργησαν  νέα  ανώνυμη εταιρεία   με  29  προσδιορισμένες   αρμοδιότητες  που  υποκαθιστά πλήρως  το εκλεγμένο  Δημοτικό Συμβούλιο.

Διορίζουν  υψηλόμισθα στελέχη   ( 3.800,00 ευρώ, μηνιαίοι μισθοί ).

Αποφασίζουν μέσω της  γενικής  τους  συνέλευσης ( μονοπρόσωπη ) χωρίς  κανένα  έλεγχο.

Όλα  αυτά συμβαίνουν,    χωρίς   καμία ενημέρωση   και  απόφαση  του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, που αποτελεί το κυρίαρχο όργανο της λαϊκής βούληση της κοινωνίας του Ηρακλείου,  το οποίο μάλλον  η  κυβερνώσα   μειοψηφία του 24%  θεωρεί  περιττό.

Συστήνουν  νέα  εταιρεία  Α.Ε,  χωρίς   ενημέρωση, εισήγηση και λήψη  απόφασης   από το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μόνο. Ταυτόχρονα  διορίσαν το   Δ.Σ της εταιρείας Α.Ε  όχι από το εκλεγμένο σώμα του δημοτικού συμβουλίου,  αλλά από την διορισμένη  Οικονομική επιτροπή, όπου σημειωτέο,   οι 5 από τις 9 παρατάξεις δεν εκπροσωπούνται καν και  η οποία οικονομική επιτροπή  ελέγχεται απόλυτα από την δημοτική αρχή.  Έτσι, εκτός τον άλλων,   αποφάσισαν   και   για το  μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας  χωρίς  καμία επίσης   απόφαση ούτε καν ενημέρωση του  Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι  Δημοτικοί Σύμβουλοι,   δεν μπορεί να ενημερώνονται  από τα  ΜΜΕ   και να αγνοείται  τόσο δεικτικά   το κυρίαρχο  θεσμικό όργανο του δήμου που είναι το δημοτικό του συμβούλιο

Δυστυχώς για την πόλη και τους Δημότες,  η σημερινή Δημοτική αρχή, καθημερινά με την συμπεριφορά της  και τις πράξεις της,  παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες   αποστάσεις από την  Δημοκρατία,  φτάνοντας στο απολυτό διαζύγιο μαζί της. 

Το  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ήταν και  θα  παραμείνει δημοκρατικό,  σε πείσμα όλων αυτών που θέλουν να το κάνουν ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΕ.