Χρ. Σταικούρας: 200 εκατομμύρια αποζημίωση στους εκμισθωτές ακινήτων…

Για την άμεση καταβολή αποζημιώσεων ύψους  200.000.000 ευρώ προς τους εκμισθωτές ακινήτων που υπέστησαν περικοπές στα μισθώματά τους ενημέρωσε ο Υπουργός Οικονομικών κ.Χρήστος Σταικούρας τον πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ κ. Στράτο Παραδιά. Επίσης ο κ. Υπουργός ενημέρωσε τον πρόεδρο και για την αποδοχή του αιτήματος της ΠΟΜΙΔΑ για αναβολή φορολόγησης των ανείσπρακτων μισθωμάτων του 2020 με μόνη προυπόθεση την κοινοποίηση εξώδικης πρόσκλησης προς τους οφειλέτες ενοικιαστές, ήτοι χωρίς να απαιτηθεί η έκδοση δικαστικής απόφασης, διαταγής απόδοσης μισθίου, ή έστω κατάθεσης μισθωτικής αγωγής στο αρμόδιο δικαστήριο.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Οικονομικών προέβη σε πίστωση ποσού συνολικού ύψους 182,5 εκατ. ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς 269.461 ιδιοκτητών ακινήτων,  με το οποίο το Κράτος καλύπτει έως και το 80% της μείωσης του μισθώματος για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο. Από το παραπάνω ποσό, τα 167,6 εκατ. ευρώ αφορούν 265.524 φυσικά πρόσωπα και τα 14,9 εκατ. ευρώ αφορούν 3.937 νομικά πρόσωπα.

Προηγήθηκε, χθες, η πίστωση ποσού συνολικού ύψους 15,7 εκατ. ευρώ σε 99.358 μοναδιαίους Α.Φ.Μ. για μειωμένα μισθώματα της περιόδου Νοεμβρίου 2020 – Ιανουαρίου 2021.

Έτσι, για τα μειωμένα μισθώματα της περιόδου Μαρτίου 2020 – Μαρτίου 2021 έχουν πραγματοποιηθεί, μέχρι σήμερα, συμψηφισμοί με φόρους και καταβολές χρημάτων συνολικού ύψους άνω των 385 εκατ. ευρώ. Η καταβολή αυτή αποτελεί μιά ακόμη δικαίωση του αγώνα της ΠΟΜΙΔΑ που διεκδίκησε και πέτυχε την αποζημίωση των μελών της αλλά και όλων των ιδιοκτητών ακινήτων της χώρας για τις περικοπές των μισθωμάτων τους.

Πηγή: https://pomida.gr/