Παμψηφεί εκλογή του Μαν.Σκαλίδη

Παμψηφεί εκλέχτηκε από το Ακαδημαϊκό εκλεκτορικό σώμα σε τακτικό καθηγητή καρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ο επεμβατικός καρδιολόγος Μανόλης Σκαλίδης που μέχρι σήμερα ήταν Αναπληρωτής Καθηγητής.

Η εκλογή σε καθηγητή πρώτης Βαθμίδας έγινε χθες από 15 Ακαδημαϊκούς εκλέκτορες, από τους οποίους οι 7 ήταν από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, οι υπόλοιποι 8 από Πανεπιστήμια εκτός Κρήτης.

Η απόφαση της παμψηφεί εκλογής του Μανόλη Σκαλίδη έγινε αμέσως δεκτή με χαρά στο Πανεπιστήμιο, στο ΠΑΓΝΗ στους συναδέλφους και φίλους του, καθώς ο Μανόλης Σκαλίδης είναι αγαπητός σε όλους, στην κοινωνία και ξεχωρίζει για το ήθος,την ιατρική του επάρκεια και την προσφορά του.

Ο Μαν. Σκαλίδης έχει συνδέσει το όνομα του με πρωτοποριακές ιατρικές επεμβάσεις -τεχνικές στην Κρήτη , στο ΠΑΓΝΗ, όπως την αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας διαδερματικά χωρίς εγχείρηση,κ.α

 

Θερμά συγχαρητήρια!