Απάνθρωπος πόλεμος στην αθλητική κοινότητα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ απάντηση στο δελτίο τύπου της ΑΟΝΜ