Μαθαίνοντας τα παιδιά να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να βοηθήσετε το παιδί σας να διαχειριστεί τα συναισθήματά του και κατ’ επέκταση να ελέγξει τη συμπεριφορά του.