«ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ και ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

Βίντεο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης για Εμβολιασμό και Μέτρα Προστασίας