Επίδομα 3.000 ευρώ επιχειρήσεις: Ποιοι οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις

Επίδομα 3.000 ευρώ επιχειρήσεις: Ξεκίνησαν στις 19 Μαρτίου, οι αιτήσεις για τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης σε εργαζομένους και επιχειρήσεις.

Ξεκίνησαν στις 19 Μαρτίου, οι αιτήσεις για τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης σε εργαζομένους και επιχειρήσεις. Αφορά σε όσες επιχειρήσεις παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020, λόγω του τοπικού lockdown.

Πιο συγκεκριμένα, την Παρασκευή 19 Μαρτίου ξεκίνησε  η υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση 3.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου Covid 19.

Η δράση αφορά το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και η υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους πραγματοποιείται στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis  έως τις 23 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 8.000.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους και ειδικότερα το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων.

svg%3E

Επίδομα 3.000 επιχειρήσεις : Χωρίς φορολογική ενημερότητα οι αιτήσεις

Σημειώνεται ότι καταργήθηκε η παράγραφος της απόφασης που όριζε ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να  προσκομίζουν φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Διοίκησης σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Οι επιχειρήσεις θα λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ, ενώ ο κάθε μισθωτός που απασχολούνταν σε αυτές θα λάβει επίδομα 1.000 ευρώ.

Επίδομα 3.000 επιχειρήσεις : Ποιες περιοχές αφορά

Λήπτες της ενίσχυσης που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα και οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής:

1. Να είχαν την 18.12.2020 εγκατάσταση σε τουλάχιστον μία εκ των παρακάτω περιοχών: α) Δήμος Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, β) Δήμος Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, γ) Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, δ) Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ε) Δήμος Καλυμνίων της Περιφερειακής Ενότητας Κάλυμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στ) Δημοτική Κοινότητα Κέλλης του Δήμου Αμύνταιου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ζ) Τοπική Κοινότητα Θεσπιέων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας.

Πηγή: https://www.pagenews.gr/