Δήμος Μινώα Πεδιάδος: Ανάρτηση χρηματικών καταλόγων άρδευσης Β΄ εξαμήνου 2020

  • Σας γνωστοποιούμε πως έχουν ήδη αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Ενοτήτων Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Θραψανού, οι χρηματικοί κατάλογοι ΑΔΡΕΥΣΗΣ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ έτους 2020 των αντιστοίχων Δημοτικών Ενοτήτων.
  • Δικαίωμα ένστασης ως 17/05/2021
  • Ημερομηνία πληρωμής έως 30/06/2021 ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ.