Συνεργασία Δήμου Ηρακλείου με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για την ανίχνευση του φυτοπαθογόνου βακτηρίου καραντίνας Xylella fastidiosa

Στο πλαίσιο της διασύνδεσης της έρευνας με την προστασία του Αστικού Πρασίνου ξεκίνησε χθες, Τετάρτη 17 Μαρτίου η παροχή υπηρεσιών για εργαστηριακές αναλύσεις από το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ προκειμένου να ανιχνευτεί το φυτοπαθογόνο βακτήριο καραντίνας Xylella fastidiosa σε καλλωπιστικά φυτά του Δήμου Ηρακλείου.

Το συγκεκριμένο βακτήριο Xylella fastidiosa έχει βρεθεί ότι προσβάλει μέχρι ολικής καταστροφής φυτά στην γειτονική Ιταλία και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπως ελιά, άλλα καρποφόρα αλλά και αρκετά καλλωπιστικά είδη πολλά από τα οποία βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ηρακλείου και έχουν εισαχθεί από ιδιωτικά φυτώρια.
Για την αποφυγή της εισόδου του παραπάνω βακτηρίου στη χώρα, θα πραγματοποιηθούν από το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ εργαστηριακές αναλύσεις σε 150 φυτικά δείγματα σε χώρους του αστικού πρασίνου του Δήμου αλλά και στο Δημοτικό φυτώριο (Όαση).