ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Η Πολυκλαδική Ομάδα της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας του Ν. Λασιθίου πραγματοποιεί σε Εβδομαδιαία Βάση επισκέψεις σε νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία για τους χρήστες των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Νομού Λασιθίου. Όλες οι   παραπομπές πραγματοποιούνται μέσω της Διοικητικής Υπηρεσίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 8:00 π.μ. έως και 16:00 μ.μ. στο τηλέφωνο 28410 25905

 

Για έκτακτα περιστατικά μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 6943 071378 και στον Υπεύθυνο Εφημερεύοντα μέλος της πολυκλαδικής ομάδας παρέμβασης.

 

 

 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής των Τακτικών Επισκέψεων.

 

Ημερομηνία και Τόπος Διεξαγωγής  από  1/3/2021 έως  5/3/2021

 

Δευτέρα 1/3/2021

11:00-14:00    Τακτική Επίσκεψη στο  Γ.Ν.Σητείας

10:00-14:00    Επίσκεψη σε Παχειά Αμμος-Επισκοπή-Πανω Χωριό-Κεντρί

09:00-14:00   Ψυχοθεραπείες στο Γ.Ν.Ιεράπετρας

 

Τρίτη  2/3/2021

10:00-14:00   Επίσκεψη  στο Γ.Ν.Ιεράπετρας

10:00-14:00    Επίσκεψη   σε  Mακρυγιαλός-Λιθίνες-Χανδράς

 

Τετάρτη  3/3/2021

10:00-13:00     Τακτικά ραντεβού σε Γ.Ν.-Κ.Υ.Νεαπόλεως

10:00-14:00     Τακτικά Ραντεβού σε Κ.Μ.Ψ.Υ.

 

Πέμπτη 4/3/2021

10:00-14:00    Επίσκεψη  σε  Μάλλες-Χριστός-Καλαμαύκα

10:00-14:00    Τακτικά Ραντεβού σε Κ.Μ.Ψ.Υ

09:00-14:00    Ψυχοθεραπείες στο Γ.Ν.Ιεράπετρας

 

Παρασκευή  5/3/2021

10:00-14:00    Επίσκεψη  στο Γενικό Νοσοκομείο Ιεράπετρας

10:00-14:00   Επίσκεψη  σε Σκινίας-Σέλλες-Ελούντα

 

Ημερομηνία και Τόπος Διεξαγωγής  από  8/3/2021    έως  12/3/2021

 

Δευτέρα 8/3/2021

11:00-14:00    Τακτική Επίσκεψη στο  Γ.Ν.Σητείας

10:00-14:00   Επίσκεψη σε  Κουτσουνάρι, Φέρμα, Αχλιά,

09:00-14:00   Ψυχοθεραπείες στο Γ.Ν.Ιεράπετρας

 

Τρίτη 9/3/2021

10:00-14:00   Επίσκεψη  στο Γ.Ν.Ιεράπετρας

10:00-14:00   Επίσκεψη   σε κ.κ. Νεαπόλεως

 

Τετάρτη 10/3/2021

10:00-13:00     Τακτικά ραντεβού σε Γ.Ν.-Κ.Υ.Νεαπόλεως

10:00-14:00     Τακτικά Ραντεβού σε Κ.Μ.Ψ.Υ.

100:00-15:00    Επίσκεψη σε  Κ.Υ.Οροπεδίου – Γηροκομείο Οροπεδίου

 

Πέμπτη 11/3/2021

10:00-14:00     Επίσκεψη σε Ιεράπετρα

09:00-14:00    Ψυχοθεραπείες στο Γ.Ν.Ιεράπετρας

10:00-14:00    Επίσκεψη σε Λατσίδα- Σίσι -Μίλατος

 

Παρασκευή  12/3/2021

10:00-14:00    Επίσκεψη  στο Γενικό Νοσοκομείο Ιεράπετρας

10:00-14:00    Τακτικά Ραντεβού σε Κ.Μ.Ψ.Υ

 

 

 

Ημερομηνία και Τόπος Διεξαγωγής  από  15/3/2021 έως 19/3/2021

 

Δευτέρα 15/3/2021

ΑΡΓΙΑ

 

Τρίτη 16/3/2021

10:00-14:00   Επίσκεψη  στο Γ.Ν.Ιεράπετρας

10:00-14:00   Επίσκεψη σε Νεάπολη, Λίμνες, Χουμεριάκο

 

Τετάρτη 17/3/2021

10:00-13:00     Τακτικά ραντεβού σε Γ.Ν.-Κ.Υ.Νεαπόλεως

10:00-14:00    Τακτικά Ραντεβού σε Κ.Μ.Ψ.Υ.

 

Πέμπτη 18/3/2021

10:00-15:00     Επίσκεψη σε  Παλαίκαστρο-Γ.Ν.Σητείας

09:00-14:00    Ψυχοθεραπείες στο Γ.Ν.Ιεράπετρας

10:00-14:00    Τακτικά Ραντεβού σε Κ.Μ.Ψ.Υ.

 

Παρασκευή  19/3/2021

10:00-14:00     Επίσκεψη  στο Γενικό Νοσοκομείο Ιεράπετρας

10:00-14:00    Επίσκεψη σε  Νεάπολη -Λίμνες-Χουμεριάκο-Βραχάσι

 

 

 

Ημερομηνία και Τόπος Διεξαγωγής  από  22/3/2021    έως  26/6/2021

 

Δευτέρα 22/3/2021

11:00-14:00    Τακτική Επίσκεψη στο  Γ.Ν.Σητείας

10:00-14:00   Επίσκεψη σε Γηροκομείο Ιεράπετρας

09:00-14:00   Ψυχοθεραπείες στο Γ.Ν.Ιεράπετρας

 

Τρίτη 23/3/2021

10:00-14:00   Επίσκεψη  στο Γ.Ν.Ιεράπετρας

10:00-14:00   Επίσκεψη   σε κ.κ. Νεαπόλεως

 

Τετάρτη 24/3/2021

10:00-13:00     Τακτικά ραντεβού σε Γ.Ν.-Κ.Υ.Νεαπόλεως

100:00-15:00    Επίσκεψη σε  Οροπέδιο

 

Πέμπτη 25/3/2021

ΑΡΓΙΑ

 

Παρασκευή  26/3/2021

10:00-14:00     Επίσκεψη  στο Γενικό Νοσοκομείο Ιεράπετρας

10:00-14:00     Επίσκεψη σε  Μίλατος, Σίσι-Λατσίδα

 

 

 

 

Ημερομηνία και Τόπος Διεξαγωγής  από  29/3/2021    έως  31/3/2021

 

Δευτέρα 29/3/2021

11:00-14:00    Τακτική Επίσκεψη στο  Γ.Ν.Σητείας

10:00-14:00   Επίσκεψη σε Μύθοι, Μύρτος, Ανατολή Στόμιο, Γραλυγιά

09:00-14:00   Ψυχοθεραπείες στο Γ.Ν.Ιεράπετρας

 

Τρίτη 30/3/2021

10:00-14:00   Επίσκεψη  στο Γ.Ν.Ιεράπετρας

10:00-14:00   Επίσκεψη   σε Αγιος Νικόλαος. Καλό Χωριό

 

Τετάρτη 31/3/2021

10:00-13:00     Τακτικά ραντεβού σε Γ.Ν.-Κ.Υ.Νεαπόλεως

100:00-15:00    Επίσκεψη σε  Ιεράπετρα