Πανδημία… οικοδομικών αδειών στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου

ΕΚΠΛΗΣΣΟΥΝ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΠΟΥ ΣΥΝΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΕΠΟΧΕΣ ΠΡΟ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ

Πηγή: https://www.patris.gr/