Σύμβουλος του Δημάρχου η Λιάνα Σταρίδα !

Στη θέση της ειδικής συμβούλου σε θέματα αρχαιολογίας στον Δήμο Ηρακλείου προσελήφθη η Λιάνα Σταρίδα μετά από απόφαση του δημάρχου Βασίλη Λαμπρινού.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια,  θα ασκεί επιτελικά καθήκοντα χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Τα καθήκοντά της αναφέρονται στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στον Δήμαρχο,στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις διάφορες Επιτροπές σε θέματα Αρχαιολογίας. Επίσης, η Ειδική Σύμβουλος θα επικουρεί τη Δημοτική Αρχή σε θέματα που αφορούν το Μεσαιωνικό και νεότερο Ηράκλειο καθώς και σε θέματα ανασκαφών και αναστήλωσης μνημείων.

Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.