Διαδικτυακή εκδήλωση: «Πανδημία και Αριστερά. Η επόμενη μέρα»

Για να παρακολουθήσετε τη συζήτηση μπορείτε να συντονιστείτε με τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://zoom.us/join

Meeting ID 320 746 9253

Passcode m5rv0Y. 

Για ερωτήσεις και παρατηρήσεις που θα συμβάλλουν στη συζήτηση μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info.ekdalitheia@gmail.com