Εκλογικός πυρετός, σενάρια και διεργασίες

Εκλογικός πυρετός συνεχίζει να επικρατεί στα περισσότερα των υπουργικών γραφείων