Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων

 

α) Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής & β) Φυσικού Νοσοκομείου  εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών μηνός Δεκεμβρίου 2020

Από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης

ανακοινώνεται ότι η αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή αποφάσισε να μη διενεργηθούν οι εξετάσεις περιόδου Δεκεμβρίου 2020 υποψηφίων για την απόκτηση βεβαίωσης άσκησης Φυσικού Νοσοκομείου- Ακτινοφυσικού Ιατρικής και Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών, λόγω των υφιστάμενων συνθηκών.

Oι εξετάσεις για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας μεταφέρονται ως εξής :

α) Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής θα διενεργηθούν τη

Δευτέρα 25-01-2021  & ώρα 10.00 π.μ.

 β) Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών

θα διενεργηθούν την Τρίτη 26-01-2021 & ώρα 10.00 π.μ.

Οι υποψήφιοι δύνανται να καταθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Με σχετική Υπουργική Απόφαση θα οριστούν οι περαιτέρω διαδικασίες των εξετάσεων, ο τόπος διεξαγωγής τους και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.