Έτος ορόσημο» για το Κτηματολόγιο το 2021

Το 2021 θα είναι «έτος-ορόσημο» για το Κτηματολόγιο καθώς μέσα στην επόμενη χρονιά:

 • Το σύνολο σχεδόν των παλαιών υποθηκοφυλακείων θα μετεξελιχθούν σε σύγχρονα Κτηματολογικά Γραφεία του Φορέα (μέχρι σήμερα έχουν μετεξελιχθεί 6 από τα 17 Κτηματολογικά Γραφεία και 13 από τα 75 Υποκαταστήματα τους).
 • Όλες οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες καθώς και αυτές που θα τεθούν σε λειτουργία αργότερα μέσα στο 2021, θα επεκταθούν σε όλα τα νέα Κτηματολογικά Γραφεία του Φορέα καλύπτοντας το σύνολο των συναλλαγών.
 • Θα υπάρξει σημαντική ωρίμανση όλων των φάσεων Κτηματογράφησης σε όλη την Επικράτεια.
 • Αναφορικά με την πορεία υλοποίησης του Κτηματολογίου, σήμερα η συλλογή δηλώσεων έχει ξεπεράσει το 65%, καλύπτοντας το 93% της Επικράτειας. Το επόμενο έτος θα ξεκινήσει η συλλογή δηλώσεων και στο υπόλοιπο 7% της χώρας (Κυκλάδες, μέρος της Κρήτης, Κέρκυρα και Θεσπρωτία).
 • Έως το τέλος του 2021 η κατάσταση θα είναι ως εξής:
  • Κτηματολόγιο σε λειτουργία στο 37% των συνολικών δικαιωμάτων,
  • Στη φάση της ανάρτησης/προανάρτησης στο 40% των δικαιωμάτων,
  • Στη φάση της εξέτασης ενστάσεων στο 16% των δικαιωμάτων,
  • Στη φάση συλλογής δηλώσεων μόνο στο 7% των δικαιωμάτων.

Σταδιακά και μέχρι τις αρχές του 2024, το Κτηματολόγιο θα έχει ολοκληρωθεί παντού στη χώρα και σε όλα τα επίπεδα κτηματογράφησης. Θα μιλάμε για ένα «Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Κτηματολόγιο».